nascarfog esni?ünnepelj!szeretlekútba igazítunkkalkulálj
Egyéni keresés

"A ko­mé­di­a vagy víg­já­ték o­lyan drá­ma­i mű­faj, a­mely­ben a vi­lá­got ko­mi­ku­san áb­rá­zol­ják, ez­zel a nézőt ne­ve­tés­re ösz­tö­nöz­ve."

hirdetés

"Az el­ne­ve­zés e­re­de­te a gö­rög ko­mosz („­fa­lu­si mu­lat­ság” a kó­mé, a­zaz „­fa­lu” szó­ból), az ó­ko­ri víg­já­té­ko­kat ne­vez­ték így elő­ször. "